Voorwaarden

Een beknopt overzicht van onze huurvoorwaarden:

  • De huurder dient zich bij het ophalen van het materiaal te kunnen legitimeren door middel van een geldig Nederlands legitimatiebewijs;
  • De huurder dient voorafgaand aan de verhuring een borgsom te voldoen, waarvan de hoogte door Bright Light wordt vastgesteld;
  • Betaling geschiedt netto contant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Electronische betaling is niet mogelijk, vooraf overmaken per bank uiteraard wel;
  • Materialen worden door ons pas gereserveerd wanneer er sprake is van een schriftelijke overeenkomst;
  • Tenzij anders overeengekomen, kunnen de gehuurde materialen op de huurdatum vanaf 13:30 uur worden opgehaald bij ons magazijn. Retourneren uiterlijk één werkdag na de laatste huurdatum voor 13:00 uur;
  • Indien er reservematerialen geleverd worden, dienen bij gebruik hiervan de vervangen onderdelen geretourneerd te worden;
  • Schade en/of vermissing van de  verhuurde goederen komt geheel voor rekening van de huurder;
  • Bij annulering binnen 48 uur voorafgaand aan de afgesproken afhaaldatum, behoudt de verhuurder zich het recht voor annuleringskosten in rekening te brengen.