Verlichte showtrap

Tot voor kort waren verlichte showtrappen voornamelijk te zien in vaste installaties of grote shows. Dit vanwege  het feit dat het vaak maatwerk was, waardoor het idee om budgettaire redenen vaak al op de eerste  productievergadering van tafel werd geveegd. De praktijk: ontwerpers en regisseurs willen zich niet laten binden aan vaste maten die op de markt verkrijgbaar zijn, maar zelf flexibel kunnen ontwerpen.  De oplossing Bright Light voorziet in deze behoefte door verlichte treden toe te voegen aan standaard  podiumelementen. Door dergelijke elementen in niveaus  van 20 cm over elkaar te bouwen kunnen uiteraard trappen worden gecreëerd, maar vanwege de flexibele diepte zijn ook kooropstellingen denkbaar.

Download factsheet verlichte showtrap.